पुरस्कार

२०१५

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  व्ही. एन. मयेकर
  महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष योगदान
  विजेते
  :
  अलका कुबल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  रिंगण
  दिग्दर्शक
  :
  मकरंद माने
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  डबल सीट
  दिग्दर्शक
  :
  समीर विद्वंस
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  दगडी चाळ
  दिग्दर्शक
  :
  चंद्रकांत कणसे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  ग्रामीण प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  रंगा पतंगा
  दिग्दर्शक
  :
  प्रसाद नामजोशी
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सामाजिक प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  हलाल
  दिग्दर्शक
  :
  शिवाजी लोटन पाटील