पुरस्कार

१९६९

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रोख पारितोषिक’
  चित्रपट
  :
  एकटी
  दिग्दर्शक
  :
  राजा ठाकूर
  निर्मिती संस्था
  :
  कारसाज चित्र, मुंबई
  विजेते
  :
  जी चौगुले
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  अपराध
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  मुक्काम पोस्ट-ढेबेवाडी
  दिग्दर्शक
  :
  मधुकर पाठक
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  धर्मकन्या
  दिग्दर्शक
  :
  माधव शिंदे