पुरस्कार

१९६७

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र राष्ट्रपती ‘रौप्य पदक’
  चित्रपट
  :
  पवना काठचा धोंडी
  दिग्दर्शक
  :
  अनंत ठाकूर
  निर्मिती संस्था
  :
  महाराष्ट्र चित्र, मुंबई
  विजेते
  :
  उषा मंगेशकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  संथ वाहते कृष्णामाई
  दिग्दर्शक
  :
  मधुकर पाठक
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  काका मला वाचवा
  दिग्दर्शक
  :
  राजा परांजपे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  स्वप्न तेच लोचनी
  दिग्दर्शक
  :
  चंद्रवदन