पुरस्कार

२०००

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  वसंत पेंटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  अस्तित्व
  दिग्दर्शक
  :
  महेश मांजरेकर
  निर्मिती संस्था
  :
  फेंडस् इंडिया
  विजेते
  :
  राहुल सुगंध
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  ध्यासपर्व
  दिग्दर्शक
  :
  अमोल पालेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  अस्तित्व
  दिग्दर्शक
  :
  महेश मांजरेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  मृगजळ
  दिग्दर्शक
  :
  सतीश राजवाडे