पुरस्कार

१९७५

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  पांडू हवालदार
  दिग्दर्शक
  :
  दादा कोंडके
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  सामना
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  बायांनो नवरे सांभाळा
  दिग्दर्शक
  :
  दत्तात्रय कुलकर्णी