पुरस्कार

१९८१

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  उंबरठा
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  गोंधळात गोंधळ
  दिग्दर्शक
  :
  व्ही. के. नाईक
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  आक्रीत
  दिग्दर्शक
  :
  अमोल पालेकर