पुरस्कार

१९९१

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  चौकटराजा
  दिग्दर्शक
  :
  संजय सूरकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  वेध
  दिग्दर्शक
  :
  प्रदिप बेरळेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  अनपेक्षित
  दिग्दर्शक
  :
  संजीव नाईक