पुरस्कार

१९९८

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  दिनकर द. पाटील
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  तू तिथे मी
  दिग्दर्शक
  :
  संजय सूरकर
  निर्मिती संस्था
  :
  अस्मिता चित्र
  विजेते
  :
  स्मिता तळवळकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  तू तिथं मी
  दिग्दर्शक
  :
  संजय सूरकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  रात्र आरंभ
  दिग्दर्शक
  :
  अजय फणसेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  हसरी
  दिग्दर्शक
  :
  सुभाष फडके