पुरस्कार

१९६८

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र राष्ट्रपती ‘रौप्य पदक’
  चित्रपट
  :
  संथ वाहते कृष्णामाई
  दिग्दर्शक
  :
  मधुकर पाठक
  निर्मिती संस्था
  :
  सहाकारी चित्रपट संस्था लि. सांगली
  विजेते
  :
  --
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  घरची राणी
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  आम्ही जातो आमुच्या गावा
  दिग्दर्शक
  :
  कमलाकर तोरणे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  एकटी
  दिग्दर्शक
  :
  राजा ठाकूर