पुरस्कार

१९८२

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रजत कमळ’ पारितोषिक
  चित्रपट
  :
  उंबरठा
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  निर्मिती संस्था
  :
  डॉ. जब्बार पटेल, डी. व्ही. राव
  विजेते
  :
  डॉ. जब्बार पटेल, डी. व्ही. राव
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  शापित
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त आणि अरविंद देशपांडे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  एक डाव भुताचा
  दिग्दर्शक
  :
  रवी नमाडे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  आली अंगावर
  दिग्दर्शक
  :
  दादा कोंडके