पुरस्कार

२०१६

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  विक्रम गोखले
  महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष योगदान
  विजेते
  :
  अरुण नलावडे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  कासव
  दिग्दर्शक
  :
  सुनील सुकथनकर, सुमित्रा भावे
  विजेते
  :
  सुनील सुकथनकर, सुमित्रा भावे, डॉ. मोहन आगाशे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - राजेश मापुस्कर
  चित्रपट
  :
  व्हेंटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - मनोज जोशी
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट पुर्नध्वनीमुद्रण - आलोक डे
  चित्रपट
  :
  व्हेटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट संकलन - रामेश्वर
  चित्रपट
  :
  व्हेंटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा - सचिन लऊळेकर
  चित्रपट
  :
  सायकल
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट - दशक्रिया
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  दिग्दर्शक
  :
  संदीप पाटील
  विजेते
  :
  रंगनील क्रिएशन्स
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट पटकथालेखन (आधारीत) - संजय कृष्णाजी पाटील
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  कासव
  दिग्दर्शक
  :
  श्रीमती सुमित्रा भावे व श्री. सुनिल सुकथनकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  दिग्दर्शक
  :
  श्री. संदिप भालचंद्र पाटील
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  व्हेन्टिलेटर
  दिग्दर्शक
  :
  श्री. राजेश मापुसकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  ग्रामीण प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  बंदुक्या
  दिग्दर्शक
  :
  श्री. राहूल मनोहर चौधरी
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सामाजिक प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  ओली की सुकी
  दिग्दर्शक
  :
  श्री. आनंद दिलीप गोखले