पुरस्कार

१९७२

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रोख पारितोषिक’
  चित्रपट
  :
  शांतता कोर्ट चालू आहे
  दिग्दर्शक
  :
  सत्यदेव दुबे
  निर्मिती संस्था
  :
  सत्यदेव गोविंद प्रॉडक्शन्स, मुंबई
  विजेते
  :
  --
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्व भाषेतील सर्वोत्कृष्ट बालनट म्हणून सचीनला पारितोषिक
  चित्रपट
  :
  अजब तुझे सरकार
  दिग्दर्शक
  :
  राजा ठाकूर
  निर्मिती संस्था
  :
  मनोरम फिल्म्स, मुंबई
  विजेते
  :
  --
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  जावई विकत घेणे आहे
  दिग्दर्शक
  :
  राजा ठाकूर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  भोळी भाबडी
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  आंधळा मारतो डोळा
  दिग्दर्शक
  :
  दिनेश