पुरस्कार

१९७९

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रजत कमळ’ पारितोषिक
  चित्रपट
  :
  सिंहासन
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  निर्मिती संस्था
  :
  सुजाता चित्र, मुंबई
  विजेते
  :
  डी.व्ही. राव, डॉ. जब्बार पटेल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  जानकी
  दिग्दर्शक
  :
  वसंत जोगळेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  अष्टविनायक
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  बोट लावीन तिथे गुदगुल्या
  दिग्दर्शक
  :
  दादा कोंडके