पुरस्कार

१९९०

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  आघात
  दिग्दर्शक
  :
  रामचंद्र कवठेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  एकापेक्षा एक
  दिग्दर्शक
  :
  सचिन पिळगांवकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  कुलदिपक
  दिग्दर्शक
  :
  एन.एस. वैद्य