पुरस्कार

१९८८

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  अशी ही बनवाबनवी
  दिग्दर्शक
  :
  सचिन
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  नशिबवान
  दिग्दर्शक
  :
  एन.एस. वैद्य
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  रंगत संगत
  दिग्दर्शक
  :
  गिरीश घाणेकर