पुरस्कार

१९७०

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रोख पारितोषिक’
  चित्रपट
  :
  तांबडी माती
  दिग्दर्शक
  :
  भालजी पेंढारकर
  निर्मिती संस्था
  :
  गायत्री चित्र, कोल्हापूर
  विजेते
  :
  लीला पेंढारकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  मुंबईचा जावई
  दिग्दर्शक
  :
  राजा ठाकूर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  वारणेचा वाघ
  दिग्दर्शक
  :
  वसंत पेंटर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  लक्ष्मणरेषा
  दिग्दर्शक
  :
  मनोहर देसाई