मराठी चित्रपट सूची

पौराणिक

अयोध्येचा राजा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/ayodhyecha-raja/

वर्ष : १९३२ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३१४२ फूट/१२६ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी११०६०/ ६-२-३२

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

संत सखुबाई

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sant-sakhubai/

वर्ष : १९३२ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१०४५४ फूट/९५ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१११२८/२७-२-३२

निर्मिती संस्था :भारत मुव्हीटोन कंपनी, दिग्दर्शक :यशवंत एस. कोठारे

संत तुकाराम

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sant-tukaram/

वर्ष : १९३२ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/११८७६ फूट/१०८ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी११४६०/७-७-३२

निर्मिती संस्था :शारदा मुव्हीटोन, दिग्दर्शक :के .बी. आठवले

अग्निकंकण

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/agnikankan/

वर्ष : १९३२ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/११६५१ फूट/१०८ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी११४६३/८-७-३२

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

मराठ्यांतील दुही

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/marathyantil-duhi/

वर्ष : १९३२ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/११४७३ फूट/१०८ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१६५२९/२४-७-३७(आर)

निर्मिती संस्था :छत्रपति सिनेटोन, दिग्दर्शक :बाळासाहेब यादव

श्यामसुंदर

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/shyamsundar/

वर्ष : १९३२ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१०८८९ फूट/१०० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी११५२१/१३-८-३२

निर्मिती संस्था :सरस्वती सिनेटोन, दिग्दर्शक :भालजी पेंढारकर

मायामच्छिंद्र

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/mayamachhindra/

वर्ष : १९३२ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१५४०५ फूट/१५४ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी११८२७/२०-१२-३२

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

औट घटकेचा राजा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/aut-ghatkech-raja/

वर्ष : १९३३ - अद्भुतरम्य, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३६२३ फूट/१२५ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१२०८६/१-४-३३

निर्मिती संस्था :सरस्वती सिनेटोन, दिग्दर्शक :मा. विठ्ठल

सिंहगड

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sinhgad/

वर्ष : १९३३ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२१३४ फूट/१०० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१२१५३/२२-४-३३

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

कुरूक्षेत्र

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/kurukshetra/

वर्ष : १९३३ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१४२५५ फूट/१३५ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१२५४९/२३-८-३३

निर्मिती संस्था :छत्रपति सिनेटोन, दिग्दर्शक :सरदार बाळासाहेब यादव