पुरस्कार

२०१७

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  विजय चव्हाण
  महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष योगदान अभिनेत्री
  विजेते
  :
  मृणाल कुलकर्णी
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट
  चित्रपट
  :
  कच्चा लिंबू
  दिग्दर्शक
  :
  प्रसाद ओक
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट लघूपट
  चित्रपट
  :
  मयत
  दिग्दर्शक
  :
  सुयश शिंदे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट लघूपट दिग्दर्शक
  चित्रपट
  :
  पावसाचा निबंध
  दिग्दर्शक
  :
  नागराज मंजुळे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष उल्लेखनीय चित्रपट
  चित्रपट
  :
  म्होरक्या
  दिग्दर्शक
  :
  यशराज कह्याडे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  राष्टिृय एकता नर्गिस दत्त पुरस्कार
  चित्रपट
  :
  धप्या
  दिग्दर्शक
  :
  निपूण अधिकारी
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट ध्वनीमुद्रण लघूपट
  चित्रपट
  :
  पावसाचा निबंध
  दिग्दर्शक
  :
  अवानाश सोनावणे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  रेडू
  दिग्दर्शक
  :
  सागर छाया वंजारी
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  मुरांबा
  दिग्दर्शक
  :
  वरुण नार्वेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  क्षितीज एक होरायझन
  दिग्दर्शक
  :
  मनोज कदम
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  ग्रामीण प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  इडक
  दिग्दर्शक
  :
  दिपक गावडे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सामाजिक प्रश्न हाताळणारा चित्रपट
  चित्रपट
  :
  मंत्र
  दिग्दर्शक
  :
  देवेंद्र भाऊसाहेब शिंदे