पुरस्कार

१९९२

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, नृत्यदिग्दर्शिका लक्ष्मीबाई कोल्हापूरकर
  चित्रपट
  :
  एक होता विदूषक
  दिग्दर्शक
  :
  जब्बार पटेल
  निर्मिती संस्था
  :
  राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ
  विजेते
  :
  --
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  एक होता विदूषक
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  आपली माणसं
  दिग्दर्शक
  :
  संजय सूरकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  वाजवा रे वाजवा
  दिग्दर्शक
  :
  गिरीश घाणेकर