पुरस्कार

१९८५

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट मराठी चित्र ‘रजत कमळ’ पारितोषिक
  चित्रपट
  :
  महानंदा
  दिग्दर्शक
  :
  के. जी. कोरगांवकर
  निर्मिती संस्था
  :
  --
  विजेते
  :
  महेश सातोस्कर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  अर्धांगी
  दिग्दर्शक
  :
  राजदत्त
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  देवा शपथ खरं सांगेन
  दिग्दर्शक
  :
  भास्कर जाधव
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  स्त्रीधन
  दिग्दर्शक
  :
  बाबासाहेब फत्तेलाल