पुरस्कार

१९९४

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  चंद्रकांत मांढरे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  राष्ट्रीय एकात्मता नर्गिस दत्त पारितोषिक
  चित्रपट
  :
  मुक्ता
  दिग्दर्शक
  :
  जब्बार पटेल
  निर्मिती संस्था
  :
  सरला चित्र
  विजेते
  :
  अशोक बी. म्हात्रे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  मुक्ता
  दिग्दर्शक
  :
  डॉ. जब्बार पटेल
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  वारसा लक्ष्मीचा
  दिग्दर्शक
  :
  मधूकर पाठक
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  माझा छकुला
  दिग्दर्शक
  :
  महेश कोठारे