पुरस्कार

१९७७

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  फरारी
  दिग्दर्शक
  :
  व्ही. रवींद्र
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  बाळा गाऊ कशी - अंगाई
  दिग्दर्शक
  :
  कमलाकर तोरणे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  नाव मोठं लक्षण खोटं
  दिग्दर्शक
  :
  मुरलीधर कापडी