पुरस्कार

१९७४

 • महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  सुंगधी कट्टा
  दिग्दर्शक
  :
  वसंत पेंटर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  कार्तिकी
  दिग्दर्शक
  :
  दत्ता माने
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  अशी ही सातार्‍याची तर्‍हा
  दिग्दर्शक
  :
  मुरलीधर कापडी