पुरस्कार

१९९५

 • महाराष्ट्र शासन चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  सुधीर फडके
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सामाजिक विषय, पार्श्वगायिका अंजली मराठे, विशेष पारितोषिक उत्तरा बावकर
  चित्रपट
  :
  दोघी
  दिग्दर्शक
  :
  सुमित्रा भावे/ सुनिल सुखठणकर
  निर्मिती संस्था
  :
  राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ व दूरदर्शन
  विजेते
  :
  --
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  बनगरवाडी
  दिग्दर्शक
  :
  अमोल पालेकर
  निर्मिती संस्था
  :
  राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ व दूरदर्शन
  विजेते
  :
  --
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  दोघी
  दिग्दर्शक
  :
  सुमित्रा भावे
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक २
  चित्रपट
  :
  बनगरवाडी
  दिग्दर्शक
  :
  अमोल पालेकर
  महाराष्ट्र राज्य विजेते
  पारितोषिके
  :
  उत्कृष्ट चित्रपट क्रमांक ३
  चित्रपट
  :
  अबोली
  दिग्दर्शक
  :
  अमोल शेडगे