मराठी चित्रपट सूची

सुवर्ण मंदिर

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/suvarna-mandir/

वर्ष : १९३४ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१४६१६ फूट/१३० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१३७१५/१३-८-३४

निर्मिती संस्था :मेनका पिक्चर्स, दिग्दर्शक :मो.ग. रांगणेकर

देवकी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/devki/

वर्ष : १९३४ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२८७८ फूट/११७मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१३७२३/१६-८-३४

निर्मिती संस्था :इंपीरियल फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :नानासाहेब सरपोतदार

अमृतमंथन

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/amrutmanthan/

वर्ष : १९३४ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३९३४ फूट/१२५मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १३८९६/१५-१०-३४

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

छत्रपती संभाजी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/chatrapati-sambhaji/

वर्ष : १९३४ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१४४१८ फूट/१३१ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१४१२०/२१-१२-३४

निर्मिती संस्था :सरस्वती सिनेटोन, दिग्दर्शक :पार्श्वनाथ आळतेकर

चंद्रसेना

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/chandrasena/

वर्ष : १९३५ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२२०७ फूट/११२ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१४७३३/१५-६-३५

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

कालियामर्दन

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/kaliyamardan/

वर्ष : १९३५ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२५०२ फूट/११३ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १४२३३/२-२-३५

निर्मिती संस्था :कोल्हापूर सिनेटोन, दिग्दर्शक :भालजी पेंढारकर, मेजर दादासाहेब निंबाळकर

नागानंद

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/naganand/

वर्ष : १९३५ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/११७१८ फूट/१३१ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १४२३४/४-२-३५

निर्मिती संस्था :सम्राट सिनेटोन, दिग्दर्शक :वाय.व्ही.राव

नीला

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/neela/

वर्ष : १९३५ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१०१६५ फूट/१०१ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १४७३३/१५-६-३५

निर्मिती संस्था :वीणा पिक्चर्स, निर्माता :बाबूराव खांडेकर, दिग्दर्शक :बाबूराव खांडेकर

उषा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/usha/

वर्ष : १९३५ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१०९६९ फूट/१२२ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १४७८३/ ४-७-३५

निर्मिती संस्था :शालिनी सिनेटोन, दिग्दर्शक :बाबूराव पेंटर

सत्त्याचे प्रयोग

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/satyache-prayog/

वर्ष : १९३५ - विनोदी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/६२२१ फूट/५५ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १४८९५/२९-७-३५

निर्मिती संस्था :भट-बेडेकर प्रॉडक्शन, दिग्दर्शक :वा. ना. भट, विश्राम बेडेकर