प्रेमसंगम
१९३४

ऐतिहासिक
३५ मिमी/कृष्णधवल/९७७६ फूट/१०९ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी१३००३/१९-१-३४

निर्मिती संस्था :आनंद पिक्चर्स
दिग्दर्शक :बाबुराव पेन्टर
विशेष :मूकपट डब करून परत बोलपट म्हणून प्रदर्शित केला. म्हणून या बोलपटात गाणी नव्हती.

सामायिक करा :

प्रेमसंगम - मराठी चित्रपट सूची

अधिक माहिती