मराठी चित्रपट सूची

राजा गोपीचंद

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/raja-gopichand/

वर्ष : १९३८ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२४१७ फूट/११२मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. १९५०५

निर्मिती संस्था :सरस्वती सिनेटोन, दिग्दर्शक :भालजी पेंढारकर

संत जनाबाई

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sant-janabai/

वर्ष : १९३८ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३०२६ फूट/१४५मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. १९५३१

निर्मिती संस्था :रविंद्र पिक्चर्स, दिग्दर्शक :नानासाहेब सरपोतदार, नारायण देव्हारें

सवंगडी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sawangadi/

वर्ष : १९३८ - सामाजिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१५६२४ फूट/१७४मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. १८९०४

निर्मिती संस्था :नटराज फिल्मस, दिग्दर्शक :पारिर्श्वनाथ आळतेकर

उमाजी नाईक

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/umaji-naik/

वर्ष : १९३८ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३२१८ फूट/१४७मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. १९२३९

निर्मिती संस्था :उदय पिक्चर्स, दिग्दर्शक :गजानन जागीरदार

अकरावा अवतार

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/akrawa-avtar/

वर्ष : १९३९ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२६५१ फूट/१११मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २०६०७

निर्मिती संस्था :मिनर्व्हा मुव्हिटोन, दिग्दर्शक :केशवराव धायबर

बाजीप्रभू देशपांडे

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/bajiprabhu-deshpande/

वर्ष : १९३९ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२९२४ फूट/११८मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २०१८५

निर्मिती संस्था :महाराष्ट्र पिक्चर्स, दिग्दर्शक :बाळासाहेब यादव

भगवा झेंडा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/bhagva-jhenda/

वर्ष : १९३९ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/११६२६ फूट/११०मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २०९१४

निर्मिती संस्था :सरस्वती सिनेटोन, निर्माता :दादासाहेब तोरणे, दिग्दर्शक :नानासाहेब सरपोतदार

ब्रँडीची बाटली

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/brandichi-batli/

वर्ष : १९३९ - विनोदी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३२७५ फूट/१२१मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २०७०५

निर्मिती संस्था :हंस पिक्चर्स, दिग्दर्शक :मा. विनायक

देवता

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/devta/

वर्ष : १९३९ - सामाजिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३३५८ फूट/११९मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २०२७९

निर्मिती संस्था :हंस चित्र, दिग्दर्शक :मा. विनायक

माणूस

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/manoos/

वर्ष : १९३९ - सामाजिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१४४२५ फूट/१२८मिनिटे/प्रमाणपत्र क्र. २१४३९

निर्मिती संस्था :प्रभात चित, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम