मराठी चित्रपट सूची

नामाचा महिमा/संत नामदेव

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/namacha-mahimasant-namdev/

वर्ष : १९३७ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२५१२ फूट/११० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १७४८०/३-३-३७

निर्मिती संस्था :मिनर्व्हा चित, निर्माता :सोहबराव मोदी, दिग्दर्शक :बाबूराव आपटे

प्रतिभा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/pratibha/

वर्ष : १९३७ - पोशाखी, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१११७३ फूट/१२५ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १७७७१/२१-५-३७

निर्मिती संस्था :शालिनी सिनेटोन, दिग्दर्शक :बाबूराव पेंटर

जादुगारीण किंवा एंचांट्रेस

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/jadugarin-kinva-echantres/

वर्ष : १९३७ - , ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२७५२ फूट/११३ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १७८७५/१०-६-३७

निर्मिती संस्था :राष्ट्र सिनेटोन, निर्माता :बाळासाहेब यादव, दिग्दर्शक :पंडित निरंजन आर्य

गंगावतरण

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/gangawatran/

वर्ष : १९३७ - पौराणिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२७७८ फूट/११४ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १७९२४/२३-६-३७

निर्मिती संस्था :कोल्हापूर सिनेटोन, दिग्दर्शक :दादासाहेब फाळके

स्वराज्याच्या सीमेवर

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/swarajyachya-seemevar/

वर्ष : १९३७ - ऐतिहासिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२७१९ फूट/११३ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १८१०४/१६-८-३७

निर्मिती संस्था :प्रिन्स शिवाजी प्रॉडक्शन, दिग्दर्शक :मेजर दादासाहेब निंबाळकर

भक्त दामाजी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/bhakt-damaji/

वर्ष : १९३७ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३६७० फूट/१२२ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. बी १८१५८/३१-८-३७

निर्मिती संस्था :शिवाजी मुव्हीटोन कंपनी, दिग्दर्शक :के .बी. आठवले

साध्वी मीराबाई

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sadhvi-meerabai/

वर्ष : १९३७ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२५८४ फूट/११२ मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. १८१८९/७-९-३७

निर्मिती संस्था :बालगंधर्व रूईकर प्रॉडक्शन, दिग्दर्शक :बाबूराव पेंटर

प्रेमवीर

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/premveer/

वर्ष : १९३७ - सामाजिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१२०४३ फूट/११० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. १८१९९/९-९-३७

निर्मिती संस्था :हंस पिक्चर्स, दिग्दर्शक :मा. विनायक

कुंकू

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/kunku/

वर्ष : १९३७ - सामाजिक, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१४६२० फूट/१३० मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र.१८३५२/२७-१०-३७

निर्मिती संस्था :प्रभात फिल्म कंपनी, दिग्दर्शक :व्ही. शांताराम

कान्होपात्रा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/kanhopatra/

वर्ष : १९३७ - संतपट, ३५ मिमी/कृष्णधवल/१३१९१ फूट/११८मिनिटे/ प्रमाणपत्र क्र. १८५४७/१०-१२-३७

निर्मिती संस्था :शालिनी सिनेटोन, दिग्दर्शक :भालजी पेंढारकर