मराठी चित्रपट सूची

सर्व लाईन व्यस्त आहेत

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/sarva-line-vyast-aahe/

वर्ष : २०१८ - , १३४ मिनिटे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिनांक- ३१/१२/२०१९ क्र.- डीआयएल/२/४९५/२०१८ दर्जा- यूए

निर्मिती संस्था :स्टेलारीया स्टुडिओज आणि अमोल शिवराम उतेकर प्रस्तुत, निर्माता :अमोल शिवराम उतेकर, दिग्दर्शक :प्रदीप रघुनाथ मेस्त्री, कथा :प्रदीप रघुनाथ मेस्त्री

गावगाडा

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/gaavgada/

वर्ष : २०१८ - , ११३ मिनिटे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिनांक- ३१/१२/२०१८ क्र.- डीआयएल/२/४९६/२०१८ दर्जा- यूए

या चित्रपटा संबंधित सर्व माहिती लवकरच उपलब्ध करीत आहोत.

होडी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/hodi/

वर्ष : २०१८ - , ९० मिनिटे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिनांक- ३१/१२/२०१८ क्र.- डीआयएल/३/१५२/२०१८ दर्जा- ए

या चित्रपटा संबंधित सर्व माहिती लवकरच उपलब्ध करीत आहोत.

बोधी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/bodhi/

वर्ष : २०१८ - , १०१ मिनिटे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिनांक- ३१/१२/२०१८ क्र.- डीआयएल/३/१५३/२०१८ दर्जा- ए

या चित्रपटा संबंधित सर्व माहिती लवकरच उपलब्ध करीत आहोत.

भुरजी

https://www.marathifilmdata.com/chitrapat/bhurjee/

वर्ष : २०१८ - , १२५ मिनिटे, सेन्सॉर प्रमाणपत्र दिनांक- ३१/१२/२०१८ क्र.- डीआयएल/३/१५४/२०१८ दर्जा- ए