पुरस्कार

२०१७

 • राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट
  चित्रपट
  :
  कच्चा लिंबू
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट लघूपट
  चित्रपट
  :
  मयत
  दिग्दर्शक
  :
  सुयश शिंदे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट लघूपट दिग्दर्शक
  चित्रपट
  :
  पावसाचा निबंध
  दिग्दर्शक
  :
  नागराज मंजुळे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष उल्लेखनीय चित्रपट
  चित्रपट
  :
  म्होरक्या
  दिग्दर्शक
  :
  यशराज कह्याडे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  राष्टिृय एकता नर्गिस दत्त पुरस्कार
  चित्रपट
  :
  धप्या
  दिग्दर्शक
  :
  निपूण अधिकारी
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट ध्वनीमुद्रण लघूपट
  चित्रपट
  :
  पावसाचा निबंध
  दिग्दर्शक
  :
  अवानाश सोनावणे