पुरस्कार

२०१६

 • चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार
  विजेते
  :
  विक्रम गोखले
  चित्रपती व्ही.शांताराम पुरस्कार विजेते
  पारितोषिके
  :
  विशेष योगदान
  विजेते
  :
  अरुण नलावडे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट चित्रपट
  चित्रपट
  :
  कासव
  निर्माता
  :
  सुनील सुकथनकर, सुमित्रा भावे, डॉ. मोहन आगाशे
  दिग्दर्शक
  :
  सुनील सुकथनकर, सुमित्रा भावे
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - राजेश मापुस्कर
  चित्रपट
  :
  व्हेंटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता - मनोज जोशी
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट पुर्नध्वनीमुद्रण - आलोक डे
  चित्रपट
  :
  व्हेटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट संकलन - रामेश्वर
  चित्रपट
  :
  व्हेंटिलेटर
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा - सचिन लऊळेकर
  चित्रपट
  :
  सायकल
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट - दशक्रिया
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया
  निर्माता
  :
  रंगनील क्रिएशन्स
  दिग्दर्शक
  :
  संदीप पाटील
  राष्ट्रीय विजेते
  पारितोषिके
  :
  सर्वोत्कृष्ट पटकथालेखन (आधारीत) - संजय कृष्णाजी पाटील
  चित्रपट
  :
  दशक्रिया